Omgeving en milieudienst

Rijksweg 314
8710 Wielsbeke
België

Omgeving en milieudienst

Omgeving en milieudienst

Bekijk op Google Maps

De milieudienst is verantwoordelijk voor de administratieve en beleidsmatige ondersteuning van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Taken van de milieudienst
De milieudienst is het aanspreekpunt voor alles wat je leefomgeving betreft.  
- informatie over de Vlarem-wetgeving; 
- vergunningsplichtige activiteiten (hinderlijke inrichtingen, grondwaterwinning); 
- milieuvergunningen klasse 2 en 3; 
- milieuinformatie; 
- informatie omtrent het containerpark; 
- vragen over huisvuilophalingen;
- klachten omtrent milieuproblemen zoals sluikstort, hinder, ...;
- vragen omtrent bodemattesten;
- …
 
De milieudienst speelt een actieve rol binnen acties zoals:
- Zwerfvuilactie 
- Dag van het Park
- Modder op de weg
- Juni compostmaand
- ...