Waterproblemen in de kelder na werken

Vocht in de kelder

Na de uitvoering van grote wegen- en rioleringswerken is het mogelijk je geconfronteerd wordt met water in de kelder, een probleem dat je niet kende vóór de werken.

Via deze link kan je een filmpje bekijken over de oorzaken van vocht in de kelder na rioleringswerken.

Elke huiseigenaar moet ervoor zorgen dat zijn kelder waterdicht is

Bij nieuwe woningen is dat meestal het geval. Bij oudere woningen vormt de waterdichtheid van de kelder soms wel een probleem. Na de uitvoering van rioleringswerken kunnen er bij sommige huizen vochtproblemen ontstaan in de kelder. Dit kan gebeuren in kelders die niet voldoende waterdicht zijn. Bij rioleringswerken worden defecte en poreuze rioleringsbuizen vervangen door nieuwe, waterdichte buizen. Hierdoor is het mogelijk dat de drainerende functie van de oude riolering verdwijnt en dat het grondwater ter hoogte van een woning stijgt. Op die manier kan een kelder waar vroeger nooit problemen waren toch nat worden na de rioleringswerken. Via deze link vind je verschillende manieren hoe u uw kelder kunt nakijken om problemen te voorkomen.

Waarom verandert het grondwaterpeil soms na rioleringswerken?

Oude rioolbuizen verkeren vaak in slechte staat en vertonen tal van lekken. Door deze openingen kan grondwater binnensijpelen, de lekke rioolbuis werkt dan als een drainage. Tegelijkertijd sijpelt er langs de kapotte rioolbuis ook afvalwater in de bodem en in het grondwater, dit willen we absoluut vermijden. Daarom vervangen we lekkende riolen door nieuwe die niet lekken. De nieuwe riool voert alleen afvalwater af, het grondwater blijft ter plaatse en het grondwaterpeil keert terug naar zijn oorspronkelijk niveau.

Lage grondwaterstand geeft een droge kelder

De oude, lekke riool voert grondwater af en hierdoor daalt het grondwaterpeil tot onder het niveau van de kelder. Alle kelders, ook kelders die niet voldoende waterdicht zijn, blijven droog. Eigenaars met een onvoldoende waterdichte kelder krijgen zo soms het idee dat de kelder waterdicht is. Ten onrechte: er waren in het verleden geen vochtproblemen omdat het grondwater nooit tot kelderniveau kwam.

Hoge grondwaterstand geeft mogelijk vocht in kelder

Wanneer een nieuwe riolering wordt aangelegd, sijpelt er geen grondwater meer in de riolering. Het grondwaterpeil stijgt naar de natuurlijke toestand, boven kelderniveau. Als de kelder onvoldoende waterdicht is, zal het grondwater langs de vloer of de muren binnensijpelen. Het grondwaterniveau is sowieso een dynamisch verschijnsel. Het rijst en daalt onder invloed van meerdere factoren zoals de seizoenen en (al dan niet extreme) natte en droge perioden.