Melding evenementen

Melding evenementen: vul hier het meldingsformulier in!

Hieronder vindt u een aangifteformulier voor de melding van evenementen. Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement te laten goedkeuren.

Hoe kan ik een veilig evenement organiseren?
Klik hier om de uitgebreide richtlijnen voor organisatoren te raadplegen

Wie moet het meldingsformulier invullen?
Iedere persoon, vereniging of organisatie die een evenement organiseert. Dit kan gaan over een fuif, stoet, sportwedstrijd, dansfeest enz. Vervolgens beslissen het gemeentebestuur, de hulpdiensten en de bevoegde ambtenaar of er een bijzonder nood- en interventieplan moet worden opgesteld.

Er zijn 3 verschillende meldingsformulieren, onder meer afhankelijk van het aantal personen dat verwacht wordt:

  1. Evenementen tot 500 personen, andere dan fuif en optredens: meldingsformulier LIGHT
  2. Voor fuiven en optredens tot 500 personen: meldingsformulier MINI  
  3. Voor evenementen van meer dan 500 personen: meldingsformulier MAXI

 

Omdat het invullen van dit document de eerste keer misschien niet zo vlot zal verlopen, kan u altijd terecht in het gemeentehuis bij de veiligheidsambtenaar, 2de verdieping gemeentehuis, tel. 056/67 32 40 of stuur een mailtje.

Info: Organiseer veilig: https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig