Digitale inclusie

Uit de meest recente Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat maar liefst 39% van de Belgen zwakke digitale vaardigheden heeft. Nog eens 7% gebruikt helemaal nooit het internet. Dat betekent dat bijna 1 op 2 Belgen een verhoogd risico loopt op digitale uitsluiting. 

Concreet hebben zij moeite met online bankieren, hun kinderen inschrijven voor een vakantiekamp, het opzoeken van openingsuren of bus- en treinregelingen, …

Iedereen is vatbaar voor digitale uitsluiting. Hoewel sociaal kwetsbare groepen meer risico lopen, zijn er zeker ook hoogopgeleiden en jongeren die digitaal achterophinken.

Als gemeente willen we digitale uitsluiting voorkomen, o.a. door gratis digihulp aan te bieden en door digipunten in te richten waar iedereen terechtkan om het internet te gebruiken.