Lid worden van de bibliotheek

Iedereen heeft het recht zich als lener te laten inschrijven tegen voorlegging van een geldige identiteitskaart van één van de lidstaten van de Europese Unie of van een geldige verblijfsvergunning.

Lidgeld
  • Leners vanaf 18 jaar : € 5,00 per jaar
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar betalen geen lidgeld

Na de inschrijving ontvangt men een lenerspas. Men kan ook gebruik maken van de elektronische identiteitskaart als lenerspas.

Bij elk gebruik van de bibliotheek moet men het lenerspasje of de e-ID kunnen voorleggen.

De lenerspas blijft geldig gedurende één jaar en één dag na datum van inschrijving. 
Daarna dient het lidgeld te worden hernieuwd (vanaf 18 jaar).

Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de toestemming van een van de ouders of de voogd vereist.