Bib aan huis

Voor elke inwoner van Wielsbeke die op één of andere manier "aan huis gebonden" is en zich niet naar de bibliotheek kan verplaatsen - senioren, rusthuisbewoners, langdurig zieken, personen met een handicap, mensen die moeilijk te been zijn ... - bezorgen wij al de bibliotheekmaterialen gratis aan huis.

Voorwaarde: lid zijn van de bibliotheek
Meer info: 056 66 45 11