Socupa: gelijke kansen voor elk kind

Published on Maandag 28 augustus 2023
Kinderen in de klas

Wist je dat je een tussenkomst kan krijgen voor het lidgeld van een sportclub, jeugdvereniging, schoolkosten, …?

Sporten in clubverband, op kamp of naar de jeugdbeweging gaan, … het zijn allemaal activiteiten die kinderen/jongeren leuk en spannend vinden. Naast het plezier dat ze er aan beleven, helpt het hen ook om vriendschappen op te bouwen, vaardigheden aan te leren en nieuwe dingen te ontdekken.  In de meeste gevallen hangt hier echter een prijskaartje aan vast waardoor het niet voor alle gezinnen evident is om dit betalen.

Ook naar school gaan brengt soms heel wat kosten met zich mee en deze wegen vaak door op het gezinsbudget.

Om alle kinderen, ongeacht hun financiële achtergrond, gelijke kansen te kunnen geven op het vlak van ontspanning en onderwijs, bestaat de mogelijkheid om een tussenkomst aan te vragen om de kosten van bijvoorbeeld het lidgeld, het kampgeld, de schoolfacturen, … te betalen.

Je kan dit doen door je persoonlijk aan te melden bij het Sociaal Huis in Wielsbeke. De maatschappelijk werker zal aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek nagaan of je aan de voorwaarden voor een tussenkomst voldoet. Hiervoor breng je volgende zaken mee: jouw identiteitskaart, rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden (van alle rekeningen én van alle gezinsleden) en een document waarop het bedrag van de inschrijving, schoolkosten, … vermeld staat.