Openbare verlichting

OPROEP: Meld defecten!

Meldingen van defecte lampen in jouw straat gebeuren bij voorkeur op de website www.straatlampen.be, via het invulformulier. Zo kunnen wij de klacht perfect registreren en de herstellingen snel uitvoeren. Bovendien verwittigen we de melder via een e-mail wanneer het defect is hersteld. Dit kanaal bevelen we sterk aan gezien dit het meest directe en volledige is.

Wie niet over het internet beschikt, kan defecte straatverlichting dag en nacht ook telefonisch melden op het gratis nummer 0800 635 35.

 

Algemene info

Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Goed verlichte wegen dragen bij tot de veiligheid van de bewoners, de voorbijgangers en het verkeer. Dit comfort is niet meer weg te denken. Daarom heeft Eandis een aantal maatregelen genomen om het openbare verlichtingsnet continu te onderhouden. 

Tal van werknemers en onderhoudsploegen van Eandis zijn dag na dag in de weer om ervoor te zorgen dat elke straatlamp in Vlaanderen naar behoren blijft werken. Zo worden alle lampen systematisch vervangen vóór het einde van hun theoretische levensduur.

Deze preventieve vervanging is economisch verantwoord en geeft een veel grotere garantie op een goed werkend openbaar verlichtingsnet. Uiteraard wordt bij die vervanging gebruik gemaakt van energiebesparende en milieuvriendelijke lampen en armaturen.

 

Herstelling van defecte lampen

Eandis heeft zich tot doel gesteld individuele defecte lampen binnen veertien kalenderdagen te herstellen. Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd.

Herstellingen die niet binnen de veertien kalenderdagen gebeuren, hebben vaak te maken met een beschadiging aan een paal of een armatuur, bijvoorbeeld door een aanrijding. Omdat Eandis ervoor wil zorgen dat de leveringstijden van vervangingsonderdelen tot een minimum beperkt blijven, wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van standaardarmaturen.

Defecten waarbij de verlichting in een deel van de straat uitvalt, zijn meestal te wijten aan een probleem op het elektrische voedingsnet. Ook hier doet Eandis al het nodige om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Zij komen ter plaatse binnen de 48 uur na de melding. Ze sporen dan het defect op en herstellen het defect definitief of zoeken een tijdelijke oplossing om de hinder tot een minimum te beperken.

Veel herstellingen dienen ondergronds te gebeuren. Hiervoor zijn er vaak vergunningen nodig of dient er een studie van de ondergrond te gebeuren met als gevolg dat de hersteltijd wel eens kan oplopen. Het streefdoel blijft echter de doorlooptijd van de herstelling tot drie weken te beperken.

Tot slot vermelden we nog dat Eandis en de gemengde distributienetbeheerders instaan voor het onderhoud van de openbare verlichting op gemeentewegen. De verlichting op gewestwegen en rijkswegen valt niet onder onze bevoegdheid maar onder die van de federale en gewestelijke overheden.