Begeleiding - Crisisopvang

De woonwinkel biedt (meestal in samenwerking met het OCMW en andere diensten) de nodige begeleiding om te zoeken naar oplossingen voor de woonproblemen waar bepaalde gezinnen mee geconfronteerd worden. Bij acute crisissituaties (brand of andere crisissituaties) kan men tijdelijk opgevangen worden in een woning van de Huisvestingsdienst of van het OCMW. Een woonbegeleider zoekt van daaruit dan samen met het gezin naar een definitieve oplossing.

Klik hier voor meer info