Aanvraag subsidie onderhoud kleine landschapselementen

BE
Volgende documenten moeten worden toegevoegd bij uw aanvraag:
  • Factuur
  • Luchtfoto / kadastraal plan / liggingsplan
  • Foto's
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Maximaal 5 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Ondergetekende aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het gemeentelijk subsidiereglement betreffende het onderhoud van kleine landschapselementen.
Ondergetekende aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het gemeentelijk subsidiereglement betreffende het onderhoud van kleine landschapselementen en verklaart gerechtigd te zijn door de eigenaar tot het uitvoeren van de werken.