Aanvraag subsidie onderhoud kleine landschapselementen

BE
Volgende documenten moeten worden toegevoegd bij uw aanvraag:
  • Factuur
  • Luchtfoto / kadastraal plan / liggingsplan
  • Foto's
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Maximaal 5 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Ondergetekende aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het gemeentelijk subsidiereglement betreffende het onderhoud van kleine landschapselementen.
Ondergetekende aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het gemeentelijk subsidiereglement betreffende het onderhoud van kleine landschapselementen en verklaart gerechtigd te zijn door de eigenaar tot het uitvoeren van de werken.