Doorverwijzen: tips en aandachtspunten

Als hulpverlener en/of vrijwilliger word je soms geconfronteerd met vragen van inwoners waarop je zelf niet meteen een antwoord hebt. Soms vang je signalen op die je zorgen baren, signalen die de gezondheid en het welzijn van de inwoner beïnvloeden. 

Het is belangrijk om deze vragen en signalen bespreekbaar te maken, met als doel de inwoner toe te leiden naar de juiste ondersteuning. Privacyregels dwingen ons ertoe dat de betrokkene zelf de vraag stelt, maar als hulpverlener of vrijwilliger kan je helpen om de vraag door te geven. De doorverwijskaarten kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.