Nuttige documenten dienst vrije tijd

Algemeen reglement verhuur infrastructuur / materiaal Reglement infrastructuur
Meldingsformulieren voor kleine én grote evenementen, fuiven en optredens Meldingsformulieren
Aangifte van SABAM en/of billijke vergoeding  Aanvraagformulier Unisono
Verzekering sportongevallen voor sportactiviteiten ingericht door de club Algemene informatie

 

Aanvraag dranken en uitlenen materialen     

Technische ondersteuning eventhal OC Leieland

Ontmoetings- en sportzalen