Sociale Dienst

Maatschappelijk werkers

Magali Vermeulen 
056/67 45 07
magali.vermeulen@ocmwwielsbeke.be
Vanessa Sergeant
056/67 45 16
vanessa.sergeant@ocmwwielsbeke.be
Liesl Verdonck
056/67 45 17
liesl.verdonck@ocmwwielsbeke.be
Sofie Wittevrongel
056/67 45 11
sofie.wittevrongel@ocmwwielsbeke.be
Aleksandra Chorazewicz
056/67 45 31
aleksandra.chorazewicz@ocmwwielsbeke.be

Informatie & advies

U kan bij de sociale dienst terecht voor inlichtingen over diensten, instellingen en uitkeringen. Bij problemen wordt advies gegeven om tot een deskundige oplossing te komen.

Verwijzing

Wanneer het OCMW zelf geen hulp kan verlenen, wordt er doorverwezen naar gespecialiseerde diensten.

Bemiddeling en samenwerking

De sociale dienst bemiddelt bij en werkt samen met andere personen en diensten om tot een oplossing te komen van de problemen (vb. aanvragen afbetalingsplan bij deurwaarders of advocaten, samenwerking met mutualiteit of VDAB...).

Sociale administratie

De sociale dienst helpt bij het vervullen van formaliteiten om allerlei sociale voordelen en uitkeringen te bekomen (vb. studietoelage, kinderbijslag, sociaal telefoontarief...)

Andere financiële steun

Het OCMW beslist over de toekenning van financiële steun na sociaal onderzoek door de maatschappelijk werkster (vb. medische kosten, huurwaarborgen, verwarmingstoelage...)
Het OCMW helpt bij het aanvragen van de pensioenen, een inkomensvervangende tegemoetkoming, het zorgbudget.

Voorschotten

Indien u achterstallige uitkeringen tegoed hebt, kan u bij het OCMW voorschotten ontvangen. De terugbetaling van de voorschotten aan het OCMW gebeurt rechtstreeks via de uitbetalende instellingen.

Psycho-sociale begeleiding

Bij veel problemen is het niet voldoende om alleen financiële hulp te verlenen, maar dient de cliënt begeleid te worden. Er wordt in een vertrouwensrelatie aan de cliënt aangeleerd hoe hij beter het hoofd kan bieden aan problemen.

Opvang kandidaat-politiek vluchtelingen

Volgens het spreidingsplan is elke gemeente verplicht een aantal kandidaat-politiek vluchtelingen financieel te steunen en de integratie van deze personen mogelijk te maken. Deze personen ontvangen een maandelijkse steun ten bedrage van het leefloon.

Sociale tewerkstelling

Indien bepaalde personen niet in regel zijn met de sociale zekerheid, kan het OCMW zelf als werkgever optreden. Deze cliënten krijgen dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur tot ze recht krijgen op werkloosheidsuitkeringen.

Vreemdelingen zonder statuut

De vreemdelingen zonder statuut kunnen een tussenkomst in dringende medische hulp aanvragen indien nodig.

Huisvesting 

Mensen met huisvestingsproblemen kunnen hulp vragen bij de sociale dienst. Er wordt een sociaal onderzoek uitgevoerd om te bepalen op welke manier er hulp mogelijk is. De sociale dienst werkt hiervoor ook samen met het Sociaal Verhuurkantoor.

Materiële hulp

Er wordt twee keer per maand een voedselbank georganiseerd in het Sociaal Huis. Indien men materiële hulp wenst, kan men een aanvraag indienen bij de sociale dienst.