Materiaaltoelage verenigingen

Reglement materiaaltoelage sport - jeugd - cultuur

Beslissing gemeenteraad van 4 juni 2015:

Dit reglement is van toepassing voor erkende verenigingen, conform het reglement op erkenning van plaatselijke verenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 30/05/2012 en beperkt tot de verenigingen die tevens een toelage kunnen ontvangen conform dit reglement.

Vragen?

Met al uw verdere vragen en opmerkingen kunt u steeds terecht bij de sportdienst op het nummer 056/67 32 60 of via mail: steven.lefebvre@wielsbeke.be.

datum gemeenteraad 30/05/2012
laatst gewijzigd 04/06/2015
geldig vanaf