Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Reglement i.v.m. ongeschiktheid/onbewoonbaarheid

Ongeschikt = gebreken aan de binnenkant van de woning.

Onbewoonbaar = er is gevaar voor de veiligheid of gezondheid.

Een woning wordt op een inventaris geplaatst nadat deze ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard. Deze kan pas van de lijst worden geschrapt, als de gebreken of onveilige situaties zijn weggewerkt.

Nadat het pand geïnventariseerd werd, ontvangt de eigenaar een aanslagbiljet van de gemeente. Men moet dan een heffing betalen.

In sommige situaties kan men vrijstelling krijgen voor deze heffing:

Idem vrijstelling leegstand en verwaarlozing.