Logo en wapenschild

Logo Gemeente Wielsbeke

Logo gemeente

Het gemeentelogo bevat volgende symbolen:

  • 3 bogen als cirkels: elke boog staat voor een deelgemeente, en het in elkaar overlopen van deze bogen duidt op de verstrengeldheid van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve. 
  • blauwe kleur: de blauwe kleur van de bogen wijst erop dat water een erg belangrijke rol speelt in de gemeente, namelijk door de aanwezigheid van de 3 waterwegen: de Leie, het kanaal Roeselare–Leie en de Mandel. 
  • goudkleur: de goudkleur van de letters in het logo verwijst naar de kleur van het vlas.  Decennialang vormde de vlasindustrie de belangrijkste industrietak in onze gemeente, en deze nijverheid heeft de gemeente ook gemaakt tot wat ze vandaag is!
wapenschild

Gemeentewapen

Beschrijving van het gemeentewapen

(informatie uit Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel deel II, uitgegeven door Dexia 2002) 

BESCHRIJVING

Gevierendeeld: deel 1. (linksboven) en deel 4. (rechtsonder): de achtergrond in zilver, met centraal in elk deel een lelie van keel. Deel 2. (rechtsboven) en deel 3. (linksonder): de achtergrond in keel met een moor (neger), omgord en voorzien van een gouden kroon, gekleed van sinopel, de armen naakt achter het lichaam. Centraal over de vier delen: een hartschild in lazuur met een hertenkop van natuurlijke kleur, achtergrond bezaaid met hermelijnstaartjes van zilver (gestippeld met zilver).

In 1981 werd het wapen van de deelgemeente Sint-Baafs-Vijve, zonder de buitenversierselen, gekozen voor de nieuwe entiteit Wielsbeke. Eigenlijk had ook de vroegere gemeente Wielsbeke dit wapen mogen voeren. Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke waren immers vanaf een niet te bepalen tijdstip tot op het einde van het Ancien Régime in het bezit van de heren, later baronnen, van Ingelmunster. In 1583 werden Ingelmunster en een groot aantal andere heerlijkheden en lenen gekocht door de familie de Plotho uit de streek van Maagdenburg, die deze goederen behield tot aan de Franse Revolutie. Zegels van Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve, respectievelijk uit 1776 en 1778 vertonen het wapen de Plotho, getopt met een kroon met vijf fleurons. Dit wapen werd in 1961 verleend aan Sint-Baafs-Vijve, zonder de kroon, maar geplaatst voor een Sint-Bavo. Het vormt thans, met weglating van Sint-Bavo, het wapen van de fusiegemeente Wielsbeke.

Bronnen: RA Gent, Raad van Vlaandren, nr. 31495 (1778); RA Kortrijk, Familiearchief Descantons de Montblanc, nr. 7644

HOE WIELSBEKE AAN ZIJN SCHILD KWAM…

(bron : Jaarboek van de geschied- en heemkundige kring Waregem 1973)

De laatste heren die behoorden tot het huis de Plotho hebben hun wapen geleend aan de gemeenten Waregem, Sint-Eloois-Vijve en Sint-Baafs-Vijve (later Wielsbeke).

Op 12.06.1956 verschijnt een nieuwe circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken aangaande gemeentewapens. Dit zou aan de basis liggen van de aanvraag van Sint-Baafs-Vijve. In een rapport door de heer J.B.Bockstal, lid van de Office Généalogique et Héraldique de Belgique, worden onder meer foto’s voorgelegd van de steen boven de ingang van het Blauw Kasteelke te Sint-Baafs-Vijve. Die steen zou dateren uit de tijd van René-Otto de Plotho (+ 1702) en bewijst de invloed op, en de macht van de heren van Ingelmunster over Sint-Baafs-Vijve.

Die steen stelt het wapen van de familie de Plotho voor met twee afwijkingen:

  1. De armen zijn horizontaal, en afgeknot iets buiten de schouders.
  2. Het schild is getopt met een kroon van drie bladeren van van elkaar gescheiden door tweemaal drie parels.

Schild en kroon worden gedragen door twee afgewende liebaerts.

  • In 1776 deed Sint-Eloois-Vijve aangifte van de heerlijkheden met het zegel van de heren van Ingelmunster en dit gold evenzeer voor Wielsbeke en Waregem. Voor Sint-Baafs-Vijve zal dit ook gebeurd zijn, maar die aangifte is echter verloren gegaan. Het was een vaste gewoonte om alle correspondentie te bezegelen met de zegel van de “prochie”, en dan zal dit ongetwijfeld ook in Sint-Baafs-Vijve het zegel geweest zijn van de heren van Ingelmunster. Zij waren van 1583 tot de Franse Revolutie heer van de heerlijkheid van Ingelmunster, waaronder ook Sint-Baafs-Vijve behoorde.
  • Voor de fusie met Sint-Baafs-Vijve en Ooigem, had Wielsbeke geen eigen gemeentewapen. Ze voerde in haar eigen zegel als beeldenaar de Belgische Leeuw. Maar onder het Ancien Régime gebruikte haar schepenbank hetzelfde wapen in haar zegel als Waregem, Sint-Eloois-Vijve en Sint-Baafs-Vijve. Toen er in 1776 aangifte gebeurde van de heerlijkheden werd dit bezegeld met hetzelfde wapen, en die aangifte is bewaard gebleven met ongeschonden zegel.

Op 7.9.1956 beslist de gemeenteraad van Sint-Baafs-Vijve om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken een officiële aanvraag in te dienen tot het bekomen van een gemeentewapen. Er gaan nog heel wat jaren , aanpassingen en beslissingen overheen tot op 10.03.1961 de gemeente het Koninklijk Besluit van 28.02.1961 ontvangt, met bijhorend diploma. De gemeente vroeg dan het akkoord van de Raad van Adel met zijn ontwerp en zegel.

De wapens van Waregem (Sint-Eloois-Vijve) en Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve) zijn naar algemene normen niet zeer mooi te noemen. Vanuit heraldisch standpunt zijn ze nogal overladen: gevierendeeld en centraal een hartschild over alles heen; er is afbreuk van primaire heraldische kleuren. Zo is de oorspronkelijke rode kleur van het hert vervangen door natuurkleur. Er komen teveel realistische voorstellingen aan te pas. Wapens met klassieke geometrische figuren zouden eenvoudiger, minder ingewikkeld en dus esthetisch mooier zijn.