Wie mag in 2024 stemmen voor het Europees Parlement?

09 juni 2024
Verkiezingen Europees Parlement

Ben je EU-burger en op het moment van de verkiezingen 16 jaar? Dan kan je in 2024 stemmen voor het Europees Parlement!

In 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De verkiezingen zullen plaats vinden op zondag 9 juni 2024.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen in België, moet je aan 5 voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie
  • Hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  • Minstens 16 jaar oud zijn op de dag van de verkiezing
  • Over stemrecht beschikken
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (kan vanaf 14 jaar – enkel mogelijk als je niet wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst)

Meer informatie kan je terugvinden op volgende website: www.europeanelections.belgium.be

Hoe kan je je inschrijven op de kiezerslijst?

Vanaf het moment dat je 14 jaar bent kan je je inschrijven op de kiezerslijst van de gemeente van je hoofdverblijfplaats.

Je dient bij voorkeur online een aanvraag in via volgende website: www.verkiezingen.fgov.be (tabblad kiezers) (aanmelden met  elektronisch identiteitsdocument of een itsme-account).

Ofwel meld je je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken van je verblijfplaats om het papieren aanvraagformulier in te vullen. We vragen om je identiteitskaart mee te brengen naar de afspraak.

Procedure

Nadat je een aanvraag hebt ingediend bij de gemeente, zal het gemeentebestuur nagaan als je aan de voorwaarden voldoet. Als het College van burgemeester en schepenen jouw aanvraag goedkeurt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Je zal dan in overeenstemming met de stemplicht in België wettelijk verplicht zijn om op 9 juni 2024 te gaan stemmen. Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Jouw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Indien je later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst, zal je de intrekking van jouw inschrijving bij de gemeente van je hoofdverblijfplaats kunnen aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden. Deze aanvraag zal echter niet kunnen worden ingediend tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezingen.