Wie mag in 2024 stemmen voor het Europees Parlement?

Verkiezingen Europees Parlement

Ben je Belg of EU-burger en op het moment van de verkiezingen 16 jaar? Dan kan je in 2024 stemmen voor het Europees Parlement!

In 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De verkiezingen vinden zondag 9 juni 2024 plaats.

Wie mag in 2024 stemmen?

Belgische burgers tussen 16 en 18 jaar kunnen vanaf heden stemmen als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • In een Belgische gemeente verblijven of verblijven in het buitenland en ingeschreven zijn bij de consulaire beroepspost van dat land
  • Minstens 16 jaar zijn op de dag van de verkiezing
  • Stemrecht hebben
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (dit is mogelijk vanaf 14 jaar)

Meer informatie hierover kan je terugvinden op volgende website: www.verkiezingen.fgov.be.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen in België, moet je aan 5 voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie
  • Hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  • Minstens 16 jaar oud zijn op de dag van de verkiezing
  • Over stemrecht beschikken
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (kan vanaf 14 jaar – enkel mogelijk als je niet wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst)

Meer informatie hierover kan je terugvinden op volgende website: www.europeanelections.belgium.be

Voor Belgen vanaf 18 jaar wijzigt er niets. Je moet gaan stemmen als je beschikt over stemrecht en ingeschreven bent in een Belgische gemeente. Je wordt automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen.

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in het consulaire bevolkingsregister moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Hoe kan je je inschrijven op de kiezerslijst?

Om als Belg tussen 16 en 18 jaar en als Europese burger vanaf 16 jaar te kunnen stemmen voor het Europees Parlement moet je voor eind maart 2024 ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Je kan je inschrijven vanaf het moment dat je 14 jaar bent.

Je kan bij voorkeur online een aanvraag indienen via volgende website: inschrijving.verkiezingen.fgov.be (aanmelden met  elektronisch identiteitsdocument of een itsme-account).

Ofwel kan je je persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken van je verblijfplaats om het papieren aanvraagformulier in te vullen. We vragen om je identiteitskaart mee te brengen naar de afspraak.

 

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken