Vogelgriep vastgesteld in Waregem; ook in Wielsbeke maatregelen van kracht

Published on Vrijdag 23 april 2021
Kip

23/04/2021 - Op een pluimveebedrijf in Waregem is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Om de verdere uitbreiding van het virus te beperken zijn ook in Wielsbeke per direct en voor onbepaalde duur extra maatregelen van kracht. 

Detailkaart beschermings- en toezichtsgebied

MAATREGELEN BESCHERMINGSGEBIED (bufferzone 3 km) 
groene cirkel op bovenstaande detailkaart:

  • Alle houders van pluimvee en andere vogels -zowel professioneel als hobby -dienen een inventaris op te maken van het pluimvee en de vogels die zij houden.

    • Professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/).
    • Hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar het gemeentebestuur via dit formulier.
  • Pluimvee en andere vogels dienen opgesloten te worden in stallen, gebouwen of hokken.
  • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het beschermingsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt. 
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Er gelden bijkomende maatregelen voor particuliere en professionele pluimveehouders en voor slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen. Die kan je nalezen in onderstaande documenten.

Overzicht maatregelen beschermingsgebied (bufferzone 3 km) 

Overzicht maatregelen toezichtsgebied (10 km)

Laatste updates maatregelen vogelgriep (website FAVV)