Vogelgriep: ophokplicht pluimvee van kracht

Published on Maandag 22 november 2021
Kip

Vanwege de vaststelling van verschillende besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5 bij wilde vogels in West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg zijn er sinds 15 november maatregelen van kracht, zowel voor professionele houders als voor hobbyhouders. 

De belangrijkste maatregel is de verplichting om alle pluimvee op te hokken of af te schermen. 

Het afschermen kan gebeuren door de dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels.

Alle vogels moeten binnen gevoederd worden of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels mag niet als drinkwater gegeven worden.

Loopvogels, roofvogels, sportduiven en andere sier- en zangvogels moeten op dit ogenblik nog niet afgeschermd worden. 

Vogelgriep: informatie voor houders pluimvee en vogels

Er zijn nog geen gevallen vastgesteld bij professionele of particuliere pluimveehouders. In het vorige vogelgriepseizoen (november 2020 tot september 2021) werden op 2 professionele bedrijven, bij 2 vogelhandelaars en bij 6 particuliere houders besmettingen met het hoogpathogene H5-virus vastgesteld.

Actuele situatie België  (FAVV)

Toelichting bij de maatregelen (FAVV)

Het FAVV vraagt aan wandelaars om dode wilde (water)vogels te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777.