Enkel plaatselijk verkeer in Vijvedreef

Published on Dinsdag 06 februari 2024
Politie

We stellen vast dat de voorziene omleidingen vanwege de werken aan de Wakkensteenweg/Heirweg niet altijd gevolgd worden en dat de Vijvedreef als sluipweg wordt gebruikt.

Dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties, putten in graskanten en uitwijkzones die voor schade kunnen zorgen en voor overlast voor de bewoners van de Vijvedreef.

Om die redenen heeft het college op haar zitting van 1 februari 2024 beslist om vanaf dinsdag 6 februari 2024 enkel plaatselijk verkeer toe te laten in de Vijvedreef. Op deze verkeersmaatregel zal gecontroleerd worden door onze politiezone.

Wat is plaatselijk verkeer?

"Uitgezonderd plaatselijk verkeer" duidt op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen. Ook voor voertuigen voor onderhoud en toezicht, prioritaire voertuigen, fietsers en ruiters is de straat toegankelijk.

(cfr. artikel 2.47. van de wegcode)