Veranderingen inzake bouwen/verbouwen voor 2022

Published on Dinsdag 04 januari 2022

Een nieuw jaar brengt altijd veranderingen met zich mee, ook wat betreft bouwen en verbouwen. We zetten enkele belangrijke zaken voor 2022 op een rij.

1. Stookolieketels

Is je stookolieketel dit jaar aan vernieuwing toe? Je mag vanaf 2022 enkel nog een nieuwe ketel plaatsen als er in je straat geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen mogen wel.

Meer info

2. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Verkoop je je woning of appartement? Dan heb je een EPC nodig dat ten vroegste in 2019 is opgemaakt. Zo'n EPC herken je aan het EPC-label dat van A+ tot F gaat. Bij verhuur van je woning of appartement mag je wel nog een ouder EPC (maximaal 10 jaar oud) gebruiken. Bijkomend moeten vanaf 2022 alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken.

Meer info 

3. Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 geldt de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen. Dat zijn scholen, kantoorgebouwen, horecazaken … of dus gebouwen waarin niemand woont. Let wel: die maatregel geldt enkel bij het verlijden van de authentieke akte bij
(a) een notariële overdracht in volle eigendom,
(b) het vestigen van opstalrecht
of (c) het vestigen van erfpacht.

Als dat gebeurt moet je, indien nodig, binnen de vijf jaar enkele energiebesparende maatregelen nemen wat betreft dakisolatie, beglazing, ruimteverwarming en koelinstallaties.

Meer info 

4. Grotere korting op registratierechten 

Bij de aankoop van de enige eigen woning is de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%. Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, genieten een aanvullend verlaagd tarief en betalen sinds 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 3%. Let wel: voor  omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2022 moet je bij een IER een E-peil van maximaal E60 behalen (in plaats van E70).

Meer info
 
Tot slot: de premies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid via netbeheerder Fluvius geeft, lopen in 2022 verder. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler.

De geplande daling van de premie voor zonnepanelen, gaat niet door: de premie blijft op niveau van 2021. Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief, zijn er hogere premies van toepassing. 

Meer info
 

Met alle vragen kun je terecht bij het Energiehuis (WVI). Daar krijg je eerste hulp bij energievragen. Of je nu gaat bouwen of renoveren, ENERGIEhuis WVI is jouw ‘personal coach’ voor een energetische renovatie!