Voorstel aanpassingen t.h.v. Schaapdreef, Vlasmeers en Peter Benoitstraat Ooigem

Op deze pagina vind je een overzicht van de voorgestelde wijzigingen ter hoogte van de Schaapdreef, Vlasmeers en Peter Benoitstraat.

Goede ideeën of zou je het liever anders zien? Geef je mening via het formulier helemaal onderaan deze pagina.

 

ALGEMEEN:

  • Er wordt voorgesteld van de volledige wijk (Peter Benoitstraat, Schaapdreef en Vlasmeers) een zone 30 te maken om tegemoet te komen aan de gemelde problematiek m.b.t. de gereden snelheden. De Sasstraat, Sluisstraat en Zwaantjesstraat maken geen deel uit van deze zone 30.
  • Binnen een zone 30 is het uitgangspunt voorrang van rechts.
Schaapdreef

Schaapdreef:

Er worden een aantal snelheidsremmende maatregelen (asverschuivingen) voorgesteld om het snelheidsregime van 30 km/u fysiek ook af te dwingen.

Er wordt ervan uitgegaan dat fietsers bij een zone 30 op de rijweg rijden. Het fietspad in de Schaapdreef zal geen functie meer hebben en kan dan omgevormd worden tot een breder voetpad.

Schaapdreef
  • In de Oostrozebeeksestraat worden in beide richtingen in de aanloop naar het kruispunt borden geplaatst ‘geen toegang Saspark +3,5t’ om extra aan te duiden dat dit geen toegangsweg is voor vrachtverkeer tot KMO-zone Saspark.
  • Bij het inrijden van de Schaapdreef wordt een poorteffect voorzien, om de tonnagebeperking van 3,5t extra onder de aandacht te brengen. Twee voertuigen kunnen hier nog bij sterk verlaagde snelheid elkaar kruisen.
Schaapdreef

Asverschuiving 1 in de omgeving van huisnummer 17 die wordt uitgevoerd d.m.v. betonblokken, verkeersborden en reflectoren om de gereden snelheden terug te dringen.

Fietsers kunnen wel nog vlot rechtdoor fietsen naast het betonblok zonder te moeten uitwijken.

Schaapdreef

De voorrangsregeling wordt aangepast op het kruispunt Schaapdreef x Vlasmeers naar voorrang van rechts, zodat er overal in de wijk 1 voorrangsregeling geldig is, namelijk voorrang van rechts, wat het meest wenselijk is in een zone 30.

Schaapdreef

Asverschuiving 2 in de omgeving van huisnummers 28 / 43 die wordt uitgevoerd d.m.v. betonblokken, verkeersborden en reflectoren om de gereden snelheden terug te dringen.

Fietsers kunnen wel nog vlot rechtdoor fietsen naast het betonblok zonder te moeten uitwijken.

Schaapdreef

Kruispunt Peter Benoitstraat x Wielsbeeksestraat:

  • Een poorteffect is hier niet mogelijk, gezien de rijweg al vrij smal is.
  • In de Wielsbeeksestraat worden in beide richtingen in de aanloop naar het kruispunt borden geplaatst ‘geen toegang Saspark +3,5t’ om extra aan te duiden dat dit geen toegangsweg is voor vrachtverkeer tot KMO-zone Saspark.

Hieronder het poorteffect waarvan sprake bij foto 1:

Schaapdreef - Oostrozebeeksestraat

Jouw mening / suggesties


Geef je mening. Vergeet je bijdrage niet te bevestigen door op VERZENDEN te klikken.