Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over het algemeen beleid dat moet uitgevoerd worden en is het hoogste beslissingsorgaan van het OCMW.
Om de zes jaar verkiest de gemeenteraad 9 personen, die samen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vormen. De raadsleden beslissen hoe het OCMW eruit ziet en werkt. De Raad vergadert minstens 10 maar per jaar of meer indien dit noodzakelijk is. De vergadering is in principe openbaar maar de agendapunten die betrekking hebben op personen worden met gesloten deuren behandeld. De voorzitter, de raadsleden, de secretaris en het personeel zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht van de besproken dossiers.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is gelijk aan de gemeenteraad. Deze kan u terugvinden bij de gemeenteraad.

De uitnodiging voor de Raad voor Maatschappelijk welzijn is gelijk aan de uitnodiging voor de gemeenteraad. Deze kan u hier terugvinden.

OCMW Wielsbeke-gemeenteraad 29 november 2018 (gepubliceerd 5/12/18)

2018 Budgetherziening OCMW notule
2019 Budget OCMW notule
2018 Wijziging MJP OCMW  notule
2017 Reglement schuldvorderingen