Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over het algemeen beleid dat moet uitgevoerd worden en is het hoogste beslissingsorgaan van het OCMW.
Om de zes jaar verkiest de gemeenteraad 9 personen, die samen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vormen. De raadsleden beslissen hoe het OCMW eruit ziet en werkt. De Raad vergadert minstens 10 maar per jaar of meer indien dit noodzakelijk is. De vergadering is in principe openbaar maar de agendapunten die betrekking hebben op personen worden met gesloten deuren behandeld. De voorzitter, de raadsleden, de secretaris en het personeel zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht van de besproken dossiers.

Bestuur

VOORZITTER
Filiep De Vos
tel: 056/67 45 00
e-mail: filiep.devos@ocmwwielsbeke.be
spreekuur: elke dinsdag, van 18.00 u tot 19.30 u en op afspraak (056/66 52 83)
Gabriël Benoit
gaby.benoit@belgacom.net
Jean Daenen
daenen4@telenet.be
Mia Deloddere
mia.deloddere@hotmail.com
Norbert Goutsmet
norbert.goutsmet@skynet.be
Geert Snoeck
snoeck.geert@telenet.be
Carine Braeckevelt
carinebraeckevelt@hotmail.com
Marianne Vancoillie
mariannevancoillie@hotmail.com
Rosemarie De Clerck
rosemarie@cloet.be
OCMW raad

OCMW Wielsbeke-gemeenteraad 29 november 2018 (gepubliceerd 5/12/18)

2018 Budgetherziening OCMW notule
2019 Budget OCMW notule
2018 Wijziging MJP OCMW  notule