Woonkwaliteit: reglementen - beslissingen gemeenteraad

    Publicatiedatum
Reglement betreffende de tussenkomst voor een gezonde en goede huisvesting van kwetsbare inwoners Uittreksel uit de raad voor maatschappelijk welzijn v. 23/02/2023 07/03/2023
Reglement proefwonen Uittreksel uit de gemeenteraad v. 27/05/2021 07/06/2021
Reglement aanpassingspremie zorgwonen en 65+ - GR 29/10/2020 Uittreksel uit de gemeenteraad v. 29/10/2020 04/11/2020
Reglement verbeteringspremie verhuur - GR 28/11/2019 Uittreksel uit de gemeenteraad v. 28/11/2019 18/12/2019
Reglement conformiteitsattesten - 28/01/2021 Uittreksel uit de gemeenteraad v. 28/01/2021 01/02/2021
     
Reglement op leegstand - 01/01/2020 Uittreksel uit de gemeenteraad v. 19/12/2019 23/12/2019
Reglement ongeschikt/onbewoonbaar - 28/01/2021 Uittreksel uit de gemeenteraad v. 28/01/2021 01/02/2021
Reglement verwaarloosd/bouwvallig - 01/01/2020 Uittreksel uit de gemeenteraad v. 19/12/2019 23/12/2019
     
Reglement verbeteringspremie - 31/03/2009 Uittreksel uit de gemeenteraad v. 31/03/2009  

 

 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 28 november 2019  
Goedkeuring gemeentelijk reglement conformiteitsattesten - WRI (gepubliceerd 9 december 2019)  
Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen die verhuurd (zullen) worden via het Sociaal Verhuurkantoor - WRI (gepubliceerd 9 december 2019)  
Kennisname afsprakennota m.b.t. toepassing van zorgwonen en goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap - WRI (gepubliceerd 9 december 2019)