Verbeteringspremie: premie voor verbetering woning

Alle informatie

Reglement verbeteringspremie

Technische nota verbeteringspremie

Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt een premie toegekend aan de particuliere personen die op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke overgaan tot verbeteringswerken aan een bestaand pand met bouwdatum ouder dan 30 jaar en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement.

Indien het pand gesloopt wordt, kan de premie verkregen worden voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van het reglement. De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een bestaand pand (vernieuwbouw).

Vragen?

Het volledig uitgewerkte subsidiereglement kun je hierboven terugvinden. Met verdere vragen en opmerkingen kun je steeds terecht bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem (Maaike Debruyne) op het nummer 056 67 32 14 of via maaike.debruyne@woondienst.be