Vastgoedinformatie

Wat?

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Die informatie wordt bij de gemeente opgevraagd. Vanaf nu kan dit ook online gebeuren.

Wat is de te volgen procedure?

Registratie (eenmalig)
Om een aanvraag in te dienen, dien je eenmalig geregistreerd te zijn in ons systeem, hetzij als organisatie, hetzij als individu. Onder één organisatie kunnen meerdere aanvragers geregistreerd worden. De uit te voeren betalingen worden gebundeld onder de organisatie. De registratie gebeurt steeds op basis van een e-mailadres. Registreren kan via 
ons webformulier.

Webformulier invullen
Vraag je vastgoedinformatie online aan via volgende
link.

Afhandeling
Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd.

Betaling
De betaling gebeurt achteraf, per factuur. De facturatie van de aanvragen gebeurt maandelijks.

Termijnen
We streven ernaar om je aanvraag binnen de 2 weken te verwerken.

Kostprijs

Standaardprijs: €80

Indien op het aangevraagde perceel een milieuactiviteit heeft plaatsgevonden: €100

Per perceel wordt 1 uittreksel opgemaakt. Indien je aanvraag meerdere aangrenzende percelen bevat, in handen van dezelfde eigenaar, wordt dit slechts 1 maal gefactureerd binnen hetzelfde dossier.

Voor meer informatie kan je terecht bij vastgoedinfo@wielsbeke.be of 056 67 32 15.

Maak hier je afspraak