Retributiereglement verkoop afvalzakken

Aankoop huisvuilzakken - Maak hier een afspraak.

 

datum gemeenteraad geldig vanaf Uittreksel uit de notule van de gemeenteraad retributiereglement
28 november 2019 01 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 28 november 2019 (gepubliceerd 9 december 2019) Reglement (gepubliceerd 9 december 2019)