Reclame/aankondigingen: plaatsing reclame - gebruik gemeentelijke aankondigingsborden

Reglement m.b.t. het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsborden

Aanvraagformulier gemeentelijke aankondigingsborden

Uittreksel uit de gemeenteraad van 16 december 2015

  1. Plaatsen tijdelijke publiciteitsborden
    Het plaatsen van tijdelijke publiciteits- of aankondigingsborden evenals het aanbrengen van signalisatie (hierna genoemd “de borden”) is verboden op alle openbare wegen en plaatsen van het grondgebied van de gemeente met inbegrip van afsluitingen, muren of palen die deel uitmaken van het openbaar domein. Enkel volgens de in het reglement vermeldde bepalingen kan het college van burgemeester en schepenen toelating verlenen voor het plaatsen van deze borden of het aanbrengen van deze signalisatie.
  2. Gebruik van de gemeentelijke aankondigingsborden
    De gemeente Wielsbeke stelt gemeentelijke aankondigingportieken kosteloos ter beschikking van de erkende Wielsbeekse verenigingen en instellingen, en dit voor het aankondigen van sociaal-culturele, jeugd-, senioren- en sportactiviteiten, wijkfeesten en aanverwante doeleinden, die in de gemeente georganiseerd worden.

De precieze bepalingen kunt u in het reglement terug vinden.

Vragen?

Voor meer info kunt u steeds terecht bij de communicatieambtenaar op het nummer 056/67 32 23 of via mail (communicatie@wielsbeke.be)

datum gemeenteraad 16/12/2015
geldig vanaf 21/12/2015