Reclame/aankondigingen: gebruik gemeentelijke aankondigingsborden - plaatsing tijdelijke publiciteit of wegwijzers

1. Gebruik van de gemeentelijke aankondigingsborden

De gemeente Wielsbeke stelt gemeentelijke aankondigingsportieken kosteloos ter beschikking van de erkende Wielsbeekse verenigingen en instellingen, en dit voor het aankondigen van sociaal-culturele, jeugd-, senioren- en sportactiviteiten, wijkfeesten en aanverwante doeleinden, die in de gemeente georganiseerd worden.

De precieze bepalingen kun je in het reglement terug vinden.

Vragen?

Voor meer info kun je steeds terecht bij de dienst beleidsondersteuning op het nummer 056 67 32 23 of via mail: communicatie@wielsbeke.be.

Reglement m.b.t. het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsborden

Aanvraagformulier gemeentelijke aankondigingsborden

Uittreksel uit de gemeenteraad van 16 december 2015

datum gemeenteraad 16/12/2015
geldig vanaf 21/12/2015

 

2. Plaatsen tijdelijke publiciteit of wegwijzers op openbaar domein

Je organiseert een evenement, manifestatie, wandeltocht, … Waarschijnlijk wordt dit kenbaar gemaakt op het openbaar domein. Je moet hiervoor toelating bekomen van de gemeente.

Aanvraag
De aanvraag gebeurt via de dienst secretariaat en is gratis (aanvraagformulier). Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag. Je dient rekening te houden met volgende elementen:

  • Je dient je aanvraag minstens één maand voor de activiteit in.
  • Bij de aanvraag voeg je een overzicht toe van de gebruikte straten en een duidelijk plannetje (met aanduiding waar je de borden wil plaatsen).
  • Indien de aanvraag over een gewestweg gaat (Rijksweg = N357, Expresweg = N382 en Wakkensteenweg = N327), dien je dit aan te vragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Indien de aanvraag over privé-eigendom gaat, moet je toestemming vragen aan de eigenaar. 

Aanvraag indienen bij de dienst secretariaat 

Plaatsing
Je zorgt zelf voor de plaatsing en het weghalen van de borden.

Meer info
Dienst secretariaat

056 67 32 43

secretariaat@wielsbeke.be

Zie ook: Algemeen Politie- en Gasreglement PZ Midow (APR - zie hoofdstukken 4 en 5)