Premie voor het verbeteren van een woning

Voorwaarden:

 • verbeteren van een woning ouder dan 30 jaar.
 • aanvrager: eigenaar – bewoner
 • werken
  • Categorie A: dakwerken
  • Categorie B: schrijnwerk
  • Categorie C: vochtbestrijding
  • Categorie D: sanitaire werken
  • Categorie E: elektriciteit
  • Categorie F: vervangen CO2-onveilige toestellen/ 1ste installatie CV
  • Categorie G: vervangen van sterk verouderde keuken
  • Categorie H: uitbreiden/herindelen van te kleine woning
 • inkomen (van 2 jaar terug): max. € 35 000 + € 1 000 p.p. ten laste
 • max. 1 woning in excl. volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik
 • KI max. € 1 000 (niet-geïndexeerd).
 • minimum kostprijs per categorie: € 1 000 bedragen (excl. BTW)
 • per categorie 25 % van de kostprijs excl. BTW, max. € 400.
 • aanvragen ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.