Premie voor het verbeteren van een huurwoning

Voorwaarden:

  • woning ouder dan 30 jaar.
  • aanvrager: eigenaar-verhuurder (natuurlijke of rechtspersoon)
  • werken: verbeteringswerken noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan de vereisten voor een gezonde, aangepaste en voldoende ruime energiezuinige woning.
  • min. kostprijs v.d. werken, excl. BTW: € 3 700.
  • na de werken geldt een maximum huurprijs
  • woning niet verkopen binnen de 9 jaar na definitieve toekenning.
  • premie: 50 % v.d. kostprijs excl. BTW, max. € 4 000
  • aanvragen ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken