Openbaarheid van bestuur

Aanvraagformulier openbaarheid van bestuur: bestuursdocumenten

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur werd één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus in Vlaanderen.

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

Het volledige decreet en andere nuttige info vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Vragen?

Voor meer info kun je ook steeds terecht bij de ambtenaar van de dienst Beleidsondersteuning op het nummer 056 67 32 23 of via mail: communicatie@wielsbeke.be.