Landbouwschattingscommissie

Maak een afspraak

Wat?
Wanneer in de gemeente als gevolg van weersomstandigheden of wildvraat aan land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinbouwers in aanzienlijke mate kan verminderen, kan een aanvraag worden gedaan om de schattingscommissie bijeen te roepen. Die gemeentelijke commissie stelt de schade aan de teelten vast. 
Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Hoe kan ik een beroep doen op de landbouwschattingscommissie?
Zodra je schade hebt aan teelten, dien je tijdig een schriftelijke aanvraag in bij de gemeentelijke milieudienst. In de periode tussen het indienen van de aanvraag en het bezoek van de schattingscommissie laat je de teelten ongemoeid.

Het aanvraagformulier kan je bekomen bij de milieudienst of door het hier te downloaden.

Hoe wordt de schade vastgesteld?
Normaal gezien zijn er 2 vaststellingen nodig om de schade vast te stellen:

Een eerste vaststelling: 

 • gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade
 • er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt
 • er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt
 • indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt

Een tweede vaststelling: 

 • gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten
 • er wordt een proces-verbaal van tweede vaststelling opgemaakt
 • er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen

Wie zijn de leden van de schattingscommissie?

 • de burgemeester of zijn afgevaardigde
 • de gewestingenieur van de administratie landbouw en visserij
 • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der Directie belastingen
 • expert-landbouwers

Tip
Neem foto's kort nadat de schade is veroorzaakt en eventueel ook van de evolutie van de schade.

Kostprijs:
Gratis