Aanvraag inname openbaar domein

Omschrijving van het product

Heb je werken gepland waarbij je genoodzaakt bent om tijdelijk het openbaar domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, parkeren werfvoertuig of container, plaatsen stelling op het voetpad, sleufwerken, ... of organiseer je een wielerwedstrijd? Dan heb je een vergunning inname openbaar domein nodig. Het openbaar domein mag nooit ingenomen worden zonder voorafgaandelijke toelating.

Procedure

Je vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig online aan via EagleBe, tenminste 14 kalenderdagen op voorhand.

Eenmalige registratie op het platform maakt aanpassingen aan je aanvraag en toekomstige aanvragen eenvoudiger.

Via onderstaande link:

https://app.eaglebe.com/nl-be/new/man?client=1e7f3682c12f9a9d0bbbffd287a27540

Helpdesk EagleBe (met handleidingen)
 

Voorwaarden om het product te verkrijgen

  • De inname van het openbaar domein mag de openbare weg niet onnodig hinderen.
  • Signalisatie wordt enkel voorzien door het bestuur in geval van een verhuis. Signalisatie kan in dat geval afgehaald worden bij de loods van de technische dienst op een afgesproken tijdstip.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. De tarieven zijn als volgt:

  • Innames zijn maar betalend vanaf de 8ste begonnen kalenderdag.
  • Het tarief is €0,5/m²/dag (steeds met een minimum van €10).

Gratis:

  • Werken door of i.o.v. nutsmaatschappijen
  • Werken door of i.o.v. een openbaar bestuur
  • Werken door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw

Nog vragen? Mogelijkheden om een afspraak te maken
  online: leg zelf je afspraak vast
  via mail: gemeentehuis Wielsbeke

Belastingreglement op inname openbaar domein bij bouwen/verbouwen of andere werken