Aanvraag inname openbaar domein

Omschrijving van het product

Heb je werken gepland waarbij je genoodzaakt bent om tijdelijk het openbaar domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, parkeren werfvoertuig of container, plaatsen stelling op het voetpad, sleufwerken, ...? Dan heb je een vergunning inname openbaar domein nodig. Het openbaar domein mag nooit ingenomen worden zonder voorafgaandelijke toelating.

Types inname openbaar domein:

 • Grondwerken: Een inname waarbij het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt opengebroken voor wegenis-, riolerings- en/of nutswerken.
 • Werken: Een inname voor andere werken dan grondwerken.  
 • Evenementen
 • Doorlopende vergunning voor professionelen

Procedure

Je vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig online aan via EagleBe, tenminste 14 kalenderdagen op voorhand - dit voor een signalisatievergunning

Eenmalige registratie op het platform maakt aanpassingen aan je aanvraag en toekomstige aanvragen eenvoudiger.  Via onderstaande link:

Eagle Helpdesk EagleBe (met handleidingen)

Grondwerken moeten altijd rechtstreeks in GIPOD worden ingegeven door de 'initiatiefnemer' van de Grondwerken (meestal de nutsmaatschappij, netwerkbeheerder of lokale/provinciale overheid) conform het GIPOD decreet. Grondwerken kunnen niet worden aangevraagd via Eaglebe. Enkel werken, evenementen en signalisatievergunningen kunnen via Eaglebe worden verwerkt.. 

Eens het Grondwerk werd geregistreerd binnen GIPOD (meestal geruime tijd voor uitvoering van de werken), zal de initiatiefnemer een Vraag Voor Grondwerken (VGW) moeten uitsturen naar de verantwoordelijke domeinbeheerders. Deze vraag wordt digitaal uitgestuurd via GIPOD en kan door de domeinbeheerders worden beantwoord via het GIPOD (meer info) of rechtstreeks via Eaglebe (meer info). 

Eens deze Vraag Voor Grondwerken positief werd beantwoord door de domeinbeheerders kan het Grondwerk doorgaan. Voor de effectieve uitvoer van de werken, zal eerst nog een signalisatievergunning nodig zijn. Deze signalisatievergunning wordt meestal aangevraagd door de uitvoerende aannemer en wordt uitgereikt door het lokaal bestuur. De aanvraag en verwerking van signalisatievergunningen loopt via Eaglebe.

Hiervoor moet de aannemer bij het indienen van zijn of haar aanvraag het GIPOD Grondwerk ID ingeven van het gekoppeld Grondwerk. Op die manier weet Eaglebe dat deze signalisatie-aanvraag hoort bij een bestaand Grondwerk en publiceren wij de aanvraag als Signalisatievergunning  binnen het bestaande GIPOD Grondwerk. 

Hinderpremie nodig?

Let op: een hinderpremie wordt enkel en alleen gegeven op een GIPOD Grondwerk en niet op een Werk of Evenement. Zorg er dus voor dat de initiatiefnemer van de grondwerken zeker het Grondwerk in GIPOD registreert zodat een hinderpremie later kan aangevraagd worden.

Voorwaarden om het product te verkrijgen

 • De inname van het openbaar domein mag de openbare weg niet onnodig hinderen.
 • Signalisatie wordt enkel voorzien door het bestuur in geval van een verhuis. Signalisatie kan in dat geval afgehaald worden bij de loods van de technische dienst op een afgesproken tijdstip.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. De tarieven zijn als volgt:

 • Innames zijn maar betalend vanaf de 8ste begonnen kalenderdag.
 • Het tarief is €0,5/m²/dag (steeds met een minimum van €10).

Gratis:

 • Werken door of i.o.v. nutsmaatschappijen
 • Werken door of i.o.v. een openbaar bestuur
 • Werken door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw

Nog vragen? Mogelijkheden om een afspraak te maken
  online: leg zelf je afspraak vast
  via mail: gemeentehuis Wielsbeke

Belastingreglement op inname openbaar domein bij bouwen/verbouwen of andere werken