Aanvraag inname openbaar domein

Maak een afspraak

 

Omschrijving van het product

Heb je werken gepland waarbij je genoodzaakt bent om tijdelijk het openbaar domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, parkeren werfvoertuig of container, plaatsen stelling op het voetpad, sleufwerken, ... of organiseer je een wielerwedstrijd? Dan heb je een vergunning inname openbaar domein nodig. Het openbaar domein mag nooit ingenomen worden zonder voorafgaandelijke toelating.
 

Procedure

Je vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig online aan via EagleBe, tenminste 14 kalenderdagen op voorhand.

Eenmalige registratie op het platform maakt aanpassingen aan je aanvraag en toekomstige aanvragen eenvoudiger.

Via onderstaande link:

https://app.eaglebe.com/nl-be/new/man?client=1e7f3682c12f9a9d0bbbffd287a27540
 

Voorwaarden om het product te verkrijgen

  • De inname van het openbaar domein mag de openbare weg niet onnodig hinderen.
  • Signalisatie voor een parkeerverbod kan, als je wil, door het lokaal bestuur geplaatst/opgehaald worden. Dit is enkel mogelijk bij een verhuis naar of binnen Wielsbeke. Hiervoor kan je verder afspreken met de dienst secretariaat. Andere signalisatie moet je zelf voorzien.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. De tarieven zijn als volgt:

  • Innames zijn maar betalend vanaf de 8ste begonnen kalenderdag.
  • Het tarief is €0,5/m²/dag (steeds met een minimum van €10).

Gratis:

  • Werken door of i.o.v. nutsmaatschappijen
  • Werken door of i.o.v. een openbaar bestuur
  • Werken door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw

Nog vragen? Mogelijkheden om een afspraak te maken
  online: leg zelf je afspraak vast
  via mail: dienst secretariaat

 

Belastingreglement op inname openbaar domein bij bouwen/verbouwen of andere werken