Pensioen in zicht? - Je budget onder de loep

Published on Woensdag 22 september 2021
Financiële steun

De pensioenleeftijd is voor iedereen een moment waarop veel verandert: naast een nieuwe dagbesteding ziet je leven er ook financieel vaak anders uit.

Met een nieuwe brochure wil BIZ (de werkgroep Budget Inzicht van W13) mensen die hun pensioen naderen preventief informeren over de impact van pensioen op hun financiële situatie en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden.

Brochure Pensioen in zicht?

Door vooraf stil te staan bij de gevolgen van een pensioen, kunnen heel wat financiële zorgen vermeden worden.

De brochure is opgebouwd uit vier hoofdstukken:

     1. De meerwaarde van een budgetplan als overzicht op je huidige en toekomstige financiële situatie en tips om zelf een budgetplan op te maken 

     2. De berekening van je pensioen, de verschillende statuten en specifieke uitkeringen

     3. Tips om extra financiële ademruimte te creëren tijdens je pensioen: rechten verkennen, inkomsten verhogen en uitgaven verlagen

     4. Afsluitend overzicht van waar je terecht kan voor meer info, advies en hulp rond (de voorbereiding van) je pensioen en het beheren van je budget