Ouderenhuisvesting

  • dagelijks in de voormiddag
  • namiddag enkel op afspraak, behalve op dinsdag van 17.00 u tot 19.00 u ook zonder afspraak

maatschappelijk werker

Bejaardenwoning

Bejaardenwoningen

Het OCMW heeft 35 woningen voor ouderen, waarvan 16 woningen gelegen in Den Meynaert (14 woningen met garage). Deze woningen zijn gelegen in de nabijheid van het lokaal dienstencentrum ‘Ter Lembeek‘. De overige woningen bevinden zich in het dorpscentrum van Wielsbeke, waarvan 3 woningen te vinden zijn in de J. Claerhoutstraat en 16 huizen in de Schoolstraat.

Voor wie

De kandidaat-bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het moment van inschrijving. Wanneer er sprake is van een koppel, is het voldoende als één van beide 65 jaar is.

Met onze woningen voor ouderen richten we ons op senioren die zich nog zelfstandig willen huisvesten, maar waar het in hun huidige woning moeilijk is. Zelfstandig wonen is een must. Uiteraard kunnen alle thuiszorgdiensten ingeschakeld worden.

Er wordt voorrang verleend aan inwoners van Wielsbeke. Een aanvrager wordt als Wielsbekenaar beschouwd als hij/zij de laatste vijf jaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente. Men wordt eveneens als Wielsbekenaar beschouwd als hij/zij gedurende 2/3de van zijn/haar levensjaren op het grondgebied van onze gemeente gewoond heeft en ingeschreven was in de bevolkingsregisters en maximaal 15 jaar weg is uit Wielsbeke.

Kostprijs

De huurprijs van de woning is afhankelijk van het type woning.

Hoe aanvragen

Voor informatie en inschrijvingen kan u steeds terecht bij de woonassistent Tine Detavernier.
Telefonisch: 056/67 45 04
e-mail: tine.detavernier@ocmwwielsbeke.be

Den Dries

Assistentiewoningen "Den Dries"

De groep van assistentiewoningen ‘Den Dries’ is een residentie gelegen in het centrum van Wielsbeke, omgeven door een gezellig aangelegde tuin. Er zijn 24 comfortabele flats voor valide ouderen, waar zowel alleenstaande als echtparen kunnen wonen met behoud van privacy. Men kan er volledig zelfstandig wonen of beroep doen op ondersteunende diensten, zowel aan huis als in het aanleunend lokaal dienstencentrum.

Voor wie

De kandidaat-bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het moment van inschrijving. Een kandidaat-bewoner moet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig zijn leven te organiseren. Er wordt voorrang verleend aan inwoners van Wielsbeke.

Hoe aanvragen

Inschrijven op de wachtlijst kan na afspraak met de dienst ouderenhuisvesting. Breng je identiteitskaart mee en een kleefbriefje van de mutualiteit.

Interne afsprakennota 'Den Dries'

Voor informatie en inschrijvingen kan u steeds terecht bij de woonassistent Tine Detavernier.
Telefonisch: 056/67 45 04
e-mail: tine.detavernier@ocmwwielsbeke.be

 

Opnamerichtlijnen ouderenhuisvesting

klik hier

assistentiewoning

Meer info en tips

Zelfstandig blijven wonen in de eigen, vertrouwde buurt is de wens van veel ouderen. Een aangepaste en veilige woning is daarbij belangrijk.  

Een assistentiewoning, een door de Vlaamse overheid erkende woonvorm, kan een kwaliteitsvol antwoord bieden.

Op de website www.checkassistentiewoning.be vinden (potentiële) kopers, huurders en investeerders een checklist met aandachtspunten. Met die checklist in de hand hebben ze een handig overzicht van waar ze op moeten letten wanneer ze op zoek zijn naar een assistentiewoning. Voor potentiële kopers zijn er extra tips. De site biedt ook een overzicht van de erkende voorzieningen, voorbeelddocumenten van overeenkomsten, een verklarende woordenlijst en andere nuttige info.