Opening speelbos op vrijdag 28 juni 2024

Het ‘project speelbos’ kende zijn start al in 2021. In juni van dat jaar werden er interviews afgenomen en workshops georganiseerd over de gewenste invulling van het speelbos bij de Wielsbeekse scholen, jeugdraad en jeugdverenigingen, natuurverenigingen en milieuraad, sportraad en wandelclubs, cycling Wielsbeke, mountainbikers en buurtbewoners.
Uit de bevragingen kwam herhaaldelijk naar voor dat vooral een speelzone met natuurlijke speelaanleidingen een mooie aanvulling voor het bestaande speelbos zouden zijn. In juni 2022 werd een finaal voorstel opgemaakt.

Juni 2024 werd fase 1 van de uitvoering afgewerkt.  In deze eerste fase zijn speelelementen en picknickmeubilair geplaatst. Dit kon worden gerealiseerd met de steun van de provincie West-Vlaanderen in het kader van het subsidiereglement ‘Beleef West-Vlaanderen’. In volgende fases kunnen nog een mountainbikeparcours, een centrale ontmoetingsplek ‘de cirkel’ en een natuurzone worden gerealiseerd.