Zitdagen belastingen 2019

21 mei 201928 mei 2019
Belastingen

Zitdagen belastingen 2019

Heb je een vraag over het invullen van je belastingaangifte?
Wil je graag ondersteuning van belastingdeskundigen?
Of wil je snel weten wat je zal terugkrijgen of moet betalen?
Kom dan zeker naar de zitdagen van de belastingdienst!
Om alles vlot te laten verlopen, brengt u best volgende documenten mee:
• identiteitskaart!! (enkel via het inlezen van uw identiteitskaart kan de aangifte worden ingevuld)
• de aangifte(n)
• de laatste aanslag (aanslagjaar 2018)
• alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen...)
• alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, giften, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, ...)

De zitdagen van de belastingen vinden plaats op:
• Dinsdag 21 mei 2019 – Ontmoetingscentrum Hernieuwenburg, Rijksweg 312 te Wielsbeke
van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
• Dinsdag 28 mei 2019 – Ontmoetingscentrum Hernieuwenburg, Rijksweg 312 te Wielsbeke
van 9u tot 12u en van 13u tot 16u