Werking bibliotheek Bibox

Published on Dinsdag 16 juni 2020
15 juni 2020

Zomervakantie:   

De bib is gesloten van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 16 augustus.

Tijdens de sluitingsperiode is er ook geen Afhaalbib mogelijk.

Gelieve dus tijdig je aanvraag te plaatsen en dit ten laatste op woensdag 29 juli.

info veilig naar de bib

Werking bibliotheek Bibox

Onze bib ziet er nog eventjes iets anders uit: vloerstickers, nadars, boekenmandjes, panelen,… We willen ervoor zorgen dat je op een veilige en aangename manier kan langskomen om zelf boeken in te leveren of uit te lenen. Zitten, lezen, studeren… of gebruik maken van onze computers kan voorlopig niet.

Vind je het zelf nog te vroeg om je bezoek aan de bibliotheek weer op te pikken? Dan kan je verder gebruik maken van onze Afhaalbib.  We blijven deze service op dezelfde manier aanbieden in een afgescheiden deel van de polyvalente zaal van de bib, met aparte toegang via de terrasdeur.

Het aantal gelijktijdige bezoekers is voorlopig beperkt tot 12. Het bibliotheekbezoek duurt maximum 30 minuten.

Bezoekers worden aangeraden hun bezoek voor te bereiden, zodat zij gericht hun gewenste materialen kunnen selecteren en enkel de materialen moeten aanraken die ze effectief willen meenemen.

De inleverbus kan steeds gebruikt worden BUITEN de openingstijden van de bib en ALTIJD voor de afhaalbib-gebruikers. De binnen gebrachte materialen uit de inleverbus blijven nog steeds min. 72 u. in quarantaine staan voor ze effectief worden ingenomen. Ze blijven dus nog enkele dagen op je kaart staan.  

Door het coronavirus nemen we wel een reeks maatregelen.  Hierbij doen wij dan ook een warme oproep naar iedereen om deze na te leven, zowel voor onze als voor jullie gezondheid. Wij verzoeken dan ook uitdrukkelijk  alle bezoekers van de gemeentelijke diensten om een mondmasker aan te hebben bij het betreden van onze infrastructuur.

  1. Je bezoek voorbereiden: max. 30 minuten aanwezig zijn in de bib, max. aantal gelijktijdige bezoekers is beperkt.

* Boodschappenlijstje en mobiel toestel meebrengen

We raden je aan om thuis al een selectie of voorkeuze te maken en de plaats in de bib te noteren (Waar staat het?) en/of een mobiel toestel (smartphone, tablet) mee te brengen naar de bibliotheek om ter plekke nog snel iets op te zoeken in de catalogus via ons WIFI-netwerk.

De cataloguspc's zullen namelijk niet beschikbaar zijn. In de catalogus vind je korte inhouden en besprekingen van boeken.

* Kom alleen of met maximum 1 kind. Kinderen tot 12 jaar moeten vergezeld worden van een volwassene, maar ze blijven samen in de bib en gebruiken samen 1 mandje.

Tip: Binnen eenzelfde huishouden vaardig je best één persoon af om materialen te lenen voor het hele gezin. Breng voldoende lenerspassen mee. Let wel: materialen voor volwassenen kunnen niet uitgeleend worden op een kinderkaart.

*De toiletten in de bibliotheek zijn niet toegankelijk. Zorg daarom - zeker voor kinderen - voor een sanitaire break voor je naar de bib vertrekt. 

  1. In de bib: eerst inleveren dan uitlenen

a. Inleveren aan de inleverkiosk – uitlenen aan de uitleenkiosk - circuits

*Kom binnen via de doorsteek van de bib naar de kerk.

*Neem een winkelmandje.

=> INLEVEREN:

*Volg nu eerst het inlevercircuit en lever je materialen in aan de inleverkiosk volgens de instructies.

Zo kan je opnieuw materialen ontlenen. Ga opnieuw naar buiten via de hoofduitgang.

Jouw materialen zijn nu van je kaart maar gaan nog 72 u. in quarantaine.

=> UITLENEN:

*Volg nu de regels voor het ontlenen van materialen.

Het gebruik van winkelmandjes is verplicht. Staan er geen mandjes meer, wacht dan even buiten of kom later terug. Dit is net zoals in een winkel.

Toegang mogelijk tot 20 min. voor sluitingstijd.

b. Richtlijnen: Veilig naar de bib!

 

 

Afhaalbib: Aanpassingen

Hieronder vind je een  overzicht van de afspraken en de verdere werking van de Afhaalbib vanaf 27/05/2020  . We vragen dan ook uitdrukkelijk om deze strikt na te leven en de gemaakte ophaalafspraken stipt na te leven.  

Hoe werkt de Afhaalbib?