Voorstel overdracht Dienstenchequeactiviteiten OCMW

Net@Work Wielsbeke

Voorstel tot overdracht Dienstencheque-activiteit OCMW Wielsbeke aan Net@Work vzw

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 september zal de goedkeuring gevraagd worden om de dienstencheque onderneming van het OCMW over te dragen naar de VZW DCO Net@Work (het vroegere PWA).

Reden van deze vraag is dat de dienstencheque-activiteit binnen het OCMW jaarlijks 120.000 euro verlies draait, dit is gelijk aan een gemeentelijke opleg van 6 euro per dienstencheque.

Diverse alternatieven werden onderzocht, zoals overname van de DCO-activiteit door een privé-firma of stopzetting van de activiteit. Uiteindelijk wordt de oplossing met de geringste impact voor de medewerkers voorgesteld, met name de overstap naar DCO Net@Work Wielsbeke vzw.

Indien dit voorstel wordt aanvaard door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn krijgen alle werknemers die overstappen een nieuw contract bij DCO Net@Work en kunnen ze hun werklocaties en gebruikers behouden. Ook hun anciënniteit blijft behouden. Men zal wel minder verlofdagen overhouden. Het brutoloon wordt het brutoloon van DCO Net@Work Wielsbeke vzw.

Vergeleken met private organisaties biedt DCO Net@Work Wielsbeke vzw wel een aantal voordelen: werknemers krijgen maaltijdcheques aangeboden en er is een fietsvergoeding voorzien voor verplaatsingen tussen de werkposten.  Bijkomend voordeel is dat het overgrote deel van de gebruikers van Net@Work in onze gemeente woont.

In het geval van goedkeuring van het voorstel zullen de  financiële implicaties met elke werknemer individueel worden doorgenomen.

In het syndicaal overleg tussen de gemeente en de vakbonden werd dit punt ondertussen aangekaart.  In de schoot van dat overleg werd afgesproken om verdere onderhandelingen te voeren.  Het personeel werd over de middag ingelicht over de intenties van het gemeentebestuur.  In de namiddag werden ook de fractieleiders van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de hoogte gebracht van dit voornemen.

De Raad van Bestuur van Net@Work stemde vanavond alvast in met deze vraag tot overdracht.