Vogelgriep kustgemeenten - richtlijnen West-Vlaanderen

Published on Maandag 20 juni 2022
Meeuwen

De voorbije weken werd er in de ons omringende landen een versterkte uitbraak van het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Ook in onze kuststreek slaat het virus toe.

Het vogelgriepvirus is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels. De kans op besmetting bij mensen is heel klein, maar uit voorzorg vraagt men om geen dode of zieke vogels aan te raken.

Richtlijnen voor de kuststreek:

vind je een dode of zieke vogel: 

  • raak de vogel niet aan
  • contacteer gratis de influenzalijn: 0800 99 777 (weekdagen 08u30-16u30 - weekend: permanent)
  • contacteer op werkdagen na 16u30 de kustgemeente zelf

Richtlijnen voor de rest van Vlaanderen:

vind je een dode of zieke vogel: 

Aanbevelingen voor particuliere pluimveehouders

Hobbyhouders van pluimvee (kippen, ganzen, eenden, …) zorgen best voor zo weinig mogelijk contact tussen hun pluimvee en wilde vogels. Dit kan je doen door:

  • Het pluimvee op te hokken of af te schermen door middel van netten
  • Het pluimvee binnen te voederen
  • Het drenken van pluimvee mag sinds 15 mei terug buiten gebeuren maar ook hier is het aan te raden om dit nog binnen of onder netten te doen

Richtlijnen naar hondenbaasjes

Vogelgriep is vooral heel besmettelijk voor vogels, maar kan soms ook andere zoogdieren besmetten. Honden moeten zeker niet binnen blijven maar het is wel aangeraden om honden aan de leiband uit te laten zodat ze geen dode besmette kadavers zouden aanvreten of opeten.

Is vogelgriep gevaarlijk voor de mens?

De kans op humane besmetting is bijzonder klein. Uit voorzorg vragen we toch om geen dode of zieke vogels aan te raken. Het vogelgriepvirus is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels, maar niet direct gevaarlijk voor mensen.