Vakantiewerkingen herfstvakantie - Speelpleinwerking 02 t.e.m. 06 november

Published on Donderdag 01 oktober 2020
02 november 202006 november 2020
Speelpleinwerking

Vakantiewerking herfstvakantie (02 t.e.m. 06 november) - UPDATE 29/10/2020

We proberen steeds zoveel als mogelijk vooruit te plannen, maar de huidige omstandigheden laten dat niet altijd toe. De verspreiding van het coronavirus gaat behoorlijk snel en komt ook behoorlijk dicht. Er wordt aangeraden om de herfstvakantie als een rustperiode te zien zodat het virus afgeremd wordt. Het advies luidt om de contacten zoveel als mogelijk te beperken. In onze vakantiewerkingen zullen tijdens de herfstvakantie kinderen uit verschillende klassen en scholen ondergebracht worden.

Mogen we bij deze een oproep doen om, voor wie dat haalbaar is, de inschrijving van zijn/haar kind(eren) opnieuw te bekijken? Wie de kinderen thuis kan opvangen, wordt gevraagd om dat zeker te doen. Wijzigingen of volledige annulaties mogen steeds doorgegeven worden via jeugd@wielsbeke.be.

Uiteraard begrijpen we dat niet iedereen in de mogelijkheid is om de kinderen zelf op te vangen, dus de speelpleinwerking blijft geopend voor de ingeschreven kinderen.

Kinderen die tijdens de opvang ziektesymptomen (al dan niet covid-19-gerelateerd) vertonen, worden onmiddellijk ondergebracht in een aparte ruimte en worden zo snel als mogelijk opgehaald door een ouder. Mogen we vragen om kinderen die 5 dagen voorafgaand aan de opvang ziektesymptomen (al dan niet covid-19-gerelateerd) vertoonden NIET naar de opvang te brengen.

Ook wanneer het kind (of één van de gezinsleden) ziektesymptomen (covid-19-gerelateerd) vertoont na een bezoek aan de opvang dienen wij hiervan op de hoogte gebracht te worden. Gelieve quarantainemaatregelen strikt na te leven.