UPDATE: gezocht uitbater/uitbaatster POP-UP Cafetaria Hernieuwenburg zomer 2020

Published on Maandag 22 juni 2020
01 juli 202031 augustus 2020

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om de uitbating van cafetaria Hernieuwenburg

vrij te geven op basis van een concessieovereenkomst die loopt van 1/07/2020 tot 31/08/2020.

Voor de uitbating moet er rekening worden gehouden met de geldende Corona-maatregelen,
die de overheid ons oplegt inzake de uitbating van cafetaria’s.

 

De concessie en voorwaarden van de concessie verlopen via Alken-Maes.

Kandidaten voor de uitbating en mensen die extra informatie wensen,
kunnen zich melden bij  Steven Lefebvre op 056/67.32.50, mailen kan naar: vrijetijd@wielsbeke.be

 

De kandidaturen dienen schriftelijk te worden ingediend :

· aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te 8710 Wielsbeke
· uiterlijk tegen woensdag 24/06/2020
· vergezeld van cv en getuigschrift van goed gedrag en zeden

De selectie gebeurt op basis van de motivatie en de voorgenomen acties die de kandidaat(e)
wenst te ondernemen.

 

Op donderdag 25/06/2020 zal er een gesprek plaatsvinden met Alken Maes en de nieuwe uitbater.

Gelieve u dus op deze dag vrij te houden.

Printversie