Strooirondes

strooirondes

In de winterperiode is het soms nodig om de wegen te strooien.  De gewestelijke wegen N357 (Rijksweg) , N382 (Expresweg) en N327 (Wakkensteenweg) worden door het Vlaamse Gewest gestrooid.  De gemeentelijke wegen worden gestrooid door personeelsleden van de technische uitvoeringsdienst van de gemeente. 

Er zijn drie strooirondes met verschillende prioriteit.  In eerste instantie wordt steeds de prioritaire zoutstrooironde gestrooid.  Nadien, indien dit nodig blijkt, worden ook nog de secundaire en tertiaire zoutstrooirondes gestrooid.  Bij straten waarin weinig verkeer rijdt, heeft het strooien weinig effect. 

Het overzicht van de gestrooide straten in elk van de 3 rondes vindt u hier.