Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leievallei van Wielsbeke tot Deinze’

Published on zondag 03 september 2023
12 september 202310 november 2023

Publieke raadpleging van 12 september tot en met 10 november 2023

De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om bijkomende natuurgebieden in de vallei van de Leie af te bakenen. Hierbinnen zal watergebonden terrestrische natuur gerealiseerd kunnen worden zoals voorzien in het project Rivierherstel Leie. Anderzijds zullen ook gebieden afgebakend en gedifferentieerd worden die behouden worden voor de landbouw.

Tien van de vijftien deelgebieden binnen Rivierherstel Leie gelegen in Wielsbeke, Waregem, Dentergem, Zulte en Deinze worden opgenomen in het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor verder onderzoek.

Alle informatie lees je op de website https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/leievallei-wielsbeke-deinze.

Reageren op de startnota kan van 12 september tot en met 10 november 2023.