Participatiemoment GRUP planologische ruil

Published on woensdag 14 september 2022
14 september 202219 november 2022
GRUP planologische ruil

Aankondiging GRUP Planologische ruil

Raadpleging en participatiemoment over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan planologische ruil

Het gemeentebestuur wenst bij middel van een planinitiatief een planologische ruil door te voeren tussen 3 deelgebieden (DG):

- DG 1 Ooigemstraat (bedrijvigheid -> groen)

- DG 2 Grote Molstenstraat (landbouw -> bedrijvigheid)

- DG 3 site serrebedrijf Reynaertstraat (bedrijvigheid -> landbouw)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 september 2022 de startnota en procesnota voor het GRUP planologische ruil goedgekeurd. Hiertoe wordt voor de bevolking een participatiemoment onder de vorm van een infovergadering georganiseerd op dinsdag 27 september 2022 tussen 16u00 en 19u00 in Bibliotheek BIBOX, Markt 1, 8710 Wielsbeke.

Tevens kan het dossier ingezien worden van 19 september 2022 tot en met 18 november 2022 op de dienst omgeving na afspraak – inzage openbaar onderzoek. Reageren kan per brief (tegen ontvangstbewijs) of via mail (omgeving@wielsbeke.be) bij het gemeentebestuur Wielsbeke, p/a Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke (dienst Omgeving). Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere publieke documenten, wel de inhoud.