Organisatie Offerfeest

Published on Woensdag 26 april 2023

Het Offerfeest is het belangrijkste feest voor een moslim en kan je een beetje vergelijken met het Kerstfeest van de Christenen. Het is een gezellig feest, samen eten met de familie hoort daar bij. Bij het Kerstfeest wordt de geboorte van Jezus gevierd, het Offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Moslims vieren tijdens het Offerfeest Ibrahims gewetensgetrouwheid aan zijn principes en de bevrijdende openbaring dat God geen menselijk bloed als ritueel offer wenst. Delen is een belangrijk gebruik in de islam. Het vlees wordt in drie stukken verdeeld: een deel voor de familie, een deel voor de buren, vrienden of bezoekers en een deel voor de armen.

Belangrijke informatie voor een goed verloop van het Offerfeest: lees meer.