Nieuwe wegbrug Ooigem-Desselgem

Published on Woensdag 13 februari
13 februari 201931 december 2019
Wegbrug Ooigem - Desselgem

De huidige brug Ooigem-Desselgem is te laag voor de moderne binnenvaart. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv heeft nu een ontwerp klaar voor een nieuwe, hogere brug tussen Ooigem (Wielsbeke) en Desselgem (Waregem). De omgevingsvergunning hiervoor werd aangevraagd en nog tot en met 22 februari loopt er een openbaar onderzoek.
De werken in Ooigem en Desselgem maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Hiermee wil waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Om schepen met drie lagen containers door te laten, moeten bruggen een vrije doorvaarthoogte hebben van zeven meter. De huidige brug die Ooigem en Desselgem verbindt, is met haar 5,6 meter te laag en wordt dus vervangen door een nieuw en hoger exemplaar van zeven meter.
De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 99 meter lang en 19 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags en is gebaseerd op de bestaande brug over de Leie in Olsene en de nieuwe Hogebrug in Harelbeke.

Nieuwe brug, dezelfde locatie
De nieuwe Leiebrug komt op dezelfde locatie als de huidige brug, waardoor de impact op de omgeving beperkt is. Hierdoor wordt aan de kant van Ooigem (Wielsbeke) het waardevol natuurgebied gespaard en in Desselgem (Waregem) blijven alle woningen gevrijwaard. Tijdens de werken, die ongeveer 1,5 jaar zullen duren, wordt er een tijdelijke brug met fietsgeulen voorzien voor fietsers en voetgangers.
Vlot en veilig naar de overkant
De nieuwe brug wordt heel wat aangenamer en veiliger voor het verkeer. De aanloophellingen bedragen ongeveer 4 %, waardoor fietsers en voetgangers vlot over de brug kunnen. Verder komt er een fiets- en voetpad aan beide zijden van de brug, afgescheiden van het wegverkeer. De verlichting wordt dan weer netjes ingewerkt in de bogen en leuningen van de brug. De jaagpaden lopen door onder de brug en worden aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding zal ontstaan.

Volgende stappen
De omgevingsvergunning van de brug werd eind 2018 aangevraagd. Er volgt nu een openbaar onderzoek rond dit project, dat nog loopt tot en met 22 februari. Bewoners en andere belanghebbenden hebben de kans om eventuele opmerkingen in te dienen. De plannen kunnen ingekeken worden bij de gemeente Wielsbeke, de stad Waregem en De Vlaamse Waterweg nv.
Ondertussen kan er gezocht worden naar een aannemer. De start van de werken is voorzien voor de tweede helft van 2019.

Plannen voor nieuwe fietsbrug

De Vlaamse Waterweg nv investeert met Seine Schelde Vlaanderen ook in de recreatieve troeven van de Leie en haar omgeving. Met een nieuwe brug specifiek voor fietsers en voetgangers wordt de beleving van de Leievallei versterkt. Naar de fietsbrug moet het nodige onderzoek nog gevoerd worden. De waterwegbeheerder tracht de omgevingsvergunning in het voorjaar van 2020 in te dienen. De werken starten ten vroegste in de tweede helft van 2020.

Wegbrug Ooigem - Desselgem