Nieuwe huisvuilzakken en een nieuw afvalbeleid

Published on Dinsdag 11 augustus 2020
01 september 2020
De nieuwe restafvalzak van IMOG (vanaf september 2020)

Een nieuw afvalbeleid, op maat van wie sorteert

Op 1 september treedt er in Imog een nieuw afvalbeleid in werking. Imog wil een afvalbeleid dat oog heeft voor de toekomst. Minder restafval produceren en meer en beter sorteren; daar moeten we naartoe! Minder restafval, betekent, minder verbranding en dus minder CO2. Het restafval dat je uitspaart door beter te sorteren, kan dan weer ingezet worden als grondstof voor nieuwe producten. Een win-winsituatie. Om dat te kunnen realiseren hebben we jouw hulp nodig.

Wat verandert er en wat betekent dat voor jou?
Een nieuwe restafvalzak
Restafval wordt verbrand of gestort en dat heeft een veel grotere impact op het milieu dan het hergebruiken of recycleren van afval. Omdat we willen dat je niet zomaar alles bij het restafval gooit, maken we restafval duurder en wordt sorteren goedkoper. Dit noemen we het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Daarnaast verandert de restafvalzak van kleur en wordt hij kleiner.

Vanaf 1 september 2020 worden dit de prijzen voor restafvalzakken:
- Grote zak (60L): 1,70 euro - 10 per pakket: 17,00 euro
- Kleine zak (40L): 1,00 euro - 10 per pakket: 10,00 euro

De restafvalzakken veranderen van kleur omdat ze vanaf begin september gemaakt worden van gerecycleerd plastic. Ze zullen niet meer wit zijn, maar grijs. Ook wordt de grote restafvalzak een stukje kleiner. Wie goed sorteert, heeft een stuk minder restafval. De grote zakken van weleer zijn dan niet meer nodig. Ook houden we met de kleinere restafvalzak rekening met de rug van de afvalophaler die dagelijks honderden restafvalzakken in de vuilniswagen tilt. Door recente initiatieven, zoals de uitbreiding van wat er in de P+MD-zakken en foliezak mag, heb je ook geen grote zakken meer nodig.

Hamsteren niet nodig
De huidige restafvalzakken kan je nog gebruiken tot 30 november 2020. Koop dus niet meer zakken dan nodig. Hamsteren heeft geen zin! Je zal enkel volle pakken restafvalzakken kunnen inruilen mits een meerprijs bij Imog.

Omruiling mits opleg PER PAK is mogelijk tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 op alle intergemeentelijke recyclageparken van de Imog- regio. Vanaf 1 januari 2021 kan omruiling enkel nog op het recyclagepark te Harelbeke.

3 afvalgroepen op het recyclagepark

Ook op het recyclagepark wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toegepast. Vanaf 1 september 2020 zal je op het recyclagepark 3 verschillende prijzen zien. Die prijzen komen overeen met 3 afvalgroepen: de rode, de oranje en de groene groep. Elke groep heeft zijn eigen prijs. Logischerwijs is de rode groep te vermijden en moedigen we de groene groep aan. Wie sorteert, betaalt minder.
Vanaf 1 september 2020:
• 500 kg zacht groen/gezin/jaar gratis
• 200 kg asbestcement/gezin/jaar/gratis
Kom niet met kleine hoeveelheden naar het park. Op het betalend deel geldt een minimumtarief van € 2.

Intergemeentelijke recyclageparken (IGRP)
Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden naast de recyclageparken van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke op 1 september 2020 ook de recyclageparken van Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en Zwevegem IGRPparken.
Dat wil zeggen dat de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner van één van deze gemeenten op alle parken terecht kan met je materiaal. Zo kan je steeds kiezen voor het meest nabije park volgens de openingsuren die jou passen.