Natuurherstel Oude Leiearm als compensatie voor demping stuk naast Unilin-site

Published on Maandag 18 november 2019
Oude Leiearm, Wielsbeke

Op maandag 18 november dient de gemeente Wielsbeke een digitale aanvraag in bij het omgevingsloket voor het dempen van een stuk Oude Leiearm, om een nieuwe toegang te creëren tot de site van Unilin. Momenteel bevindt die toegang zich in de Ooigemstraat en bij druk verkeer veroorzaakt het op- en afrijden van vrachtwagens veel verkeersoverlast en -onveiligheid. Door de continue groei van Unilin zal het verkeer nog toenemen. 

De gemeente Wielsbeke compenseert het dempen van de Oude Leiearm naast de Unilin-site met het opwaarderen van een als natuurgebied ingekleurd terrein, enkele honderden meters verder, tussen de Leie en de Ooigemstraat. Hierdoor wordt dit stuk van de Oude Leiearm een rijker natuurgebied met dubbel zoveel bomen en meer water door het verbreden van de bestaande Leiemeander. Ook de waterdieren uit het gedempte deel krijgen een nieuwe bestemming.  

Om de ontwikkeling van het als industrieterrein ingekleurde gebied te compenseren, zal de gemeente Wielsbeke 2 nieuwe bomen planten voor elke boom die verdwijnt. Het compensatiegebied sluit ook aan op de bestaande natuur rond het geboortebos. Ook de initiële waterloop van de Oude Leie in het compensatiegebied wordt aanzienlijk verbreed en deels verdiept zodat het meer waterdieren kan huisvesten en de oorspronkelijke habitat hersteld wordt.

De verbreding van de waterloop zal verschillende watervogels en steltlopers aantrekken. De waterdieren die nu in de zone leven die gedempt wordt, worden voor het starten van het dempen professioneel afgevangen en verplaatst naar andere waterplekken in Wielsbeke en omstreken.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning die vandaag ingediend werd, kwam tot stand na intensief overleg tussen de diensten van de gemeente met het Agentschap Natuur en Bos.

“Het kwalitatieve en kwantitatieve herstel van een stuk natuur aan de Oude Leiearm is een waardevolle compensatie voor het gedempte deel dat geprangd ligt tussen de Unilin-site en een containerterminal. Omdat de compensatie gebeurt op een terrein dat bestemd is als natuurgebied, zal het nooit verdwijnen. Dat deze ingreep bovendien de mobiliteit, verkeersveiligheid en groei van Unilin in onze gemeente ten goede komt, is erg belangrijk voor onze inwoners”, aldus Jan Stevens, Wielsbeeks burgemeester.